Welcome to Youth Development Group
EMAIL US AT info@ydgroup.org
CALL US NOW + 355 69 67 22 998
Join Us

Closed Activities

Closed Activities

Bullizmi

Psikologe Majlinda Toma Tema:Pikepamja psikologjike mbi bulizmin, disa raste praktike te shfaqjes se bulizmit.

MSC.Dorentina Hysa Histori personale-bullizmi në mjediset shkollore Te njihemi me fenomenin e bullizmit (cfarë është; arsyet përse ndodh; format me të cilat manifestohet; cilët janë agresorët dhe cilët viktimat) Reagimet tona kur jemi të përshirë ose të pranishëm në situata bullizmi (shfaqja e eksperimentit të bullizmit në mjedise publike, video) Cfarë duhet të bëjmë për ta zbutur këtë fenomen (ku dhe kujt duhet t’i drejtohemi; cfarë fjalësh mund të përdorim)

Dosjet e Pezulluara-Reforma në Drejtësi

YDG në mbeshtetje të Kolegjit Universitar Luarasi zhvilloi trajnimin me temë “Reforma në Drejtësi VS Dosjet e Pezulluara “. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin studentë të fushave të ndryshme, kryesisht të Universitetit Publik, kryesisht Dega Drejtësi, studentë të Shkencave Politike dhe punonjës social nga institucione të ndryshme . Trajnimi u fokusua kryesisht tek Reforma në Drejtësi dhe efekti I saj në Shtetin e së Drejtës dhe Demokraci, udhehequr nga lektori z. L Dobroniku, Gjithashtu gjatë trajnimit u hulumtua mbi një dosje penale reale të nxjerrë nga njëri prej organeve hetimore në Shqipëri. Në fund të ditës së parë të trajnimit , referuar dhe dosjes që u prezantua, pjesëmarrësit bashkëbiseduan, bënë pyetje dhe komentuan duke reflektuar jo vetëm nga ana juridike por edhe nga ana sociale në raport me të drejtën zakonore. Trajnimi do të vazhdojë dhe gjatë ditës së nesërme ku do të diskutohet më posaçërisht nga ana teknike mbi Reformën në Drejtësi dhe efektin e saj në Demokraci.

Training-Public Financial Management by Governments

This two-day training,will consist of internationally successful methods of training in the area of public finance management by governments. These methods will be attached,video,scientific articles,experience and working group. The ultimate goal is to professionally explore how governments collect and spend public money,and above all,how we can orient our institutions towards accountability,for what they are doing with public resources. Details of financial stbility,basic management categories,exploring the categories of calculations,the exploration ofbasic principles that have affected the international scheme,the management offinancial crises. Training was successfully concluded.

NEWSLETTER SIGN-UP

Subscribe to Receive latest Announcements!